Gabriela Jurgała

Przewodnicząca WRSS, przedstawicielka w Uczelnianej Komisji Ekonomicznej SSUJ

gabriela.jurgala@student.uj.edu.pl

Polis Gaweł

Osoba Wiceprzewodnicząca WRSS

polis.gawel@student.uj.edu.pl

Dominika Wawer

Wiceprzewodnicząca WRSS

dominika.wawer@student.uj.edu.pl

Zuzanna Ciołczyk

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kultury

zuzanna.ciolczyk@student.uj.edu.pl

Ewa Wróblewska

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

ewa.04.wroblewska@student.uj.edu.pl

Szymon Szarowski

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Prawnej

szymon.szarowski@student.uj.edu.pl

Szymon Szarowski

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Prawnej

szymon.szarowski@student.uj.edu.pl

Zuzanna Koniarska

Specjalistka ds. promocji i informacji

zuzanna.koniarska@student.uj.edu.pl

Adres e-mail Samorządu Studentów Wydziału Filozoficznego UJ: wfz@samorzad.uj.edu.pl

Komisje

WYDZIAŁOWA KOMISJA DYDAKTYCZNA

Przewodnicząca: Ewa wróblewska

Zadaniem Wydziałowej Komisji Dydaktycznej jest pomoc m.in. w zakresie: komunikacji na linii student-prowadzący, student-Dziekan, przekazywania prowadzącym oraz dyrekcji uwag dotyczących sposobu prowadzenia zajęć, rozumienia praw i obowiązków studenta, nagłaśniania codziennych problemów studentów i realizacji potrzeb studentów przez Uczelnię. Oprócz tego, dzięki stałemu kontaktowi z dziekanami i Uczelnianą Komisją Dydaktyczną, członkowie Wydziałowej Komisji Dydaktycznej posiadają wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje do reprezentowania spraw studentów związanych z szeroko rozumianą dydaktyką na Naszym Wydziale. To właśnie do Wydziałowej Komisji Dydaktycznej należy głos studencki dotyczący programów studiów i potencjalnych zmian. 

WYDZIAŁOWA KOMISJA KULTURY 

Przewodnicząca: Zuzanna Ciołczyk

Wydziałowa Komisja Kultury odpowiada za organizację i promocję wydarzeń kulturalnych na naszym wydziale. Wydarzenia organizowane z ramienia Samorządu Studentów Wydziału Filozoficznego UJ mają za zadanie nie tylko dostarczać rozrywkę studentom, ale także integrować społeczność Naszego Wydziału i urozmaicać codzienność studenckiego życia, jednocześnie aktywizując studentów. Z ramienia Komisji Kultury są także prowadzone nasze media społecznościowe, w ramach których udostępniane są informacje o inicjatywach Wydziałowej Rady i innych jednostek Naszego Wydziału. Przez media społecznościowe przekazywane są także informacje między władzami, a studentami. 

WYDZIAŁOWA KOMISJA PRAWNA

przewodniczący: Szymon Szarowski

Wydziałowa Komisja Prawna ma za zadanie stać na straży regulaminów studiów, interweniować
w alarmujących sytuacji oraz pomagać studentom rozwiązywać ich wszelkie problemy. To właśnie do kompetencji członków Wydziałowej Komisji Prawnej należy dbanie o przestrzeganie praw studentów i reprezentowanie ich potrzeb. U Wydziałowej Komisji Prawnej, studenci mogą liczyć na poradę. Śmiało równie można zapytać o wskazówkę dotyczącą działań, jakie mogą zostać  podjęte w rozmaitych sytuacjach. 

Koła naukowe

Kontakt

Samorząd Studentów Wydziału Filozoficznego UJ

E-mail: wfz@samorzad.uj.edu.pl