Rok akademicki 2020.2021
Rok akademicki 2020.2021
previous arrow
next arrow

Komunikaty

Aktualności

Studia

Zarząd

Anna Horodyska

Przewodnicząca WRSS, Przewodnicząca Wydziałowej Komisji kultury i informacji

anna.horodyska@student.uj.edu.pl

Marcin Baumann

Wiceprzewodniczący WRSS, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

marcin.baumann@student.uj.edu.pl

Marlena Bryszak

Przedstawicielka w uczelnianej komisji ekonomicznej ssuj

marlena.bryszak@student.uj.edu.pl

Adres e-mail Samorządu Studentów Wydziału Filozoficznego UJ: wfz@samorzad.uj.edu.pl

Komisje

WYDZIAŁOWA KOMISJA DYDAKTYCZNA

Przewodniczący: Marcin Baumann

Zadaniem WKD jest pomoc m.in. w zakresie: komunikacji na linii student-prowadzący, student-Dziekan, przekazywania prowadzącym i dyrekcji uwag dotyczących obecnie działającego e-learningu, rozumienia praw i obowiązków studenta, nagłaśniania codziennych problemów studentów i realizacji potrzeb studentów przez Uczelnię. Oprócz tego, dzięki stałemu kontaktowi z dziekanami, innymi samorządami wydziałowymi oraz samorządem głównym, członkowie WKD posiadają wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje do reprezentowania Waszych praw przed kadrą profesorską i kontrolowania przestrzegania praw studenckich,  m.in. podczas posiedzeń Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, którego przedstawicielami studentów są Marcin Baumann oraz Jakub Szmid.

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA KULTURY I INFORMACJI

Przewodnicząca: Anna Horodyska

Komisja odpowiedzialna jest zarówno za organizację, jak i promocję wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i integracyjnych z ramienia Samorządu Studentów Wydziału Filozoficznego UJ. Do zadań WKiI należy również prowadzenie kont w mediach społecznościowych i strony internetowej, w ramach których udostępniane są informacje o inicjatywach SSWFz UJ oraz wymiana informacji pomiędzy władzami uczelni a studentami.

 

UCZELNIANA KOMISJA EKONOMICZNA SSUJ

Przedstawicielka: Marlena Bryszak

UKE to organ Samorządu Studentów UJ zajmujący się sprawami związanymi z pomocą materialną dla studentów. Przedstawicielką Wydziału Filozoficznego UJ w UKE SSUJ jest Marlena Bryszak (marlena.bryszak@student.uj.edu.pl), natomiast wydziałowymi koordynatorkami ds. pomocy materialnej są p. Jolanta Poniedziałek (tel: 12 663 1881; j.poniedzialek@uj.edu.pl) oraz p. Danuta Klepacz (tel: 12 663 1880; d.klepacz@uj.edu.pl). Od 23 marca 2020 r. kontakt z Działem Pomocy Materialnej WFz UJ możliwy jest zarówno telefonicznie, jak i mailowo. Więcej informacji: https://samorzad.uj.edu.pl/pomoc-materialna/#komisje

Koła naukowe

Kontakt

Samorząd Studentów Wydziału Filozoficznego UJ

E-mail: wfz@samorzad.uj.edu.pl

Adres: ul. Batorego 12 s. 20, 31-135 Kraków